Møteplassen i Strand
» Forside .
Lokale lenker
Andre lenker
Litt av hvert
» Møteplassen
Kontakt

....
....
....
 

Tilbake

Historikk for AKTIV-klubben

   

HVORFOR har vi startet ?

Det startet med ønske om en dataklubb for godt voksne. Senere kom ønsker om flere aktiviteter og en klubb uten tilknytning til en spesiell organisasjon.
Tanken er at vi 50+ treffes, både kvinner og menn.

Styringsgruppe ble opprettet, og deretter var det prøveoppstart mai 2007.
Gruppemedlemmer våren 2007: Ragnhild og Jakob Langvik, Lise og Harald Enne og Karin og Svein Dahle. Høsten 2007 reiste Karin og Svein Dahle til Nepal og Solveig og Tormod Nag overtok deres plass. Våren 2011 ble Lise og Harald Enne avløst av Marit og Magne Nag. Noe senere kom også Sigfrid og Hogne Fjellanger med i gruppen.

Program på møtene:

  • Innføring i et tema
  • Enkel mat
  • Samtale eller gjøre praktiske oppgaver sammen
  • Kveldstanker: En person deler noen tanker, erfaringer eller opplevelser som har en kristen vinkling

Møtene holdes normalt i peisestua på Tau Bedehus.

Møtedato Tema/aktivitet
2007  
23.mai kl 19:00 Tema: "Lage og redigere presentasjon for lysbildeframvisning i        PowerPoint" v/Jakob Langvik og Harald Enne
2008  
14.jan kl 19:00 Tema: "Besteforeldrerollen" v/ Anne Marie Hus
Kveldstanker: Målfrid Valheim Rake
14.feb kl 19:00 Tema: "Bruk av forskjellige fotoapparater, fotografering og bildevisning" v/Arvid Tjøstheim
Kveldstanker: Åse Stople
31.mar kl 19:00 Tema: " Råd og tips om dyrking av frukt og bær - blomster i bed og krukker" v/Eirik Stople
Kveldstanker: Tore Voster
28.apr kl 19:00 Tema: "Behandling av tauverk. Vise hvordan en lager matter, knuter og spleising" v/Karl Larsen
Kveldstanker: Alf Egil Aslaksen
25.mai Båttur
25.aug kl 19:00 Tema: ”Bildebehandling" v/Arvid Tjøstheim
Kveldstankar:
29.sept kl 19:00 Tema: "Mosjon og helse" v/Randi Anita Helvig
Kveldstankar: Ann Karin Døssland Steen
27.okt kl 19:00 Tema: "Picasa / Photoshop"
Kveldstankar: Ingrid Hamberg
2009  
19.jan kl 19:00 Tema: "Lokalbåter" / ferjer v/Erik Fossåskaret
Kveldstanker: Harald Enne
16.feb kl 19:00 Tema: ”Profilar frå lokalhistoria” v/Trygve Brandal (Det skal handle om ulike menneskeskjebner)
Kveldstanker: Sigfrid Fjellanger
30.mar kl 19:00 Tema: "Innvandrere i Strand. Angår det oss?" v/Dag Vestbøstad
Kveldstanker:
27.apr kl 19:00 Tema: "Slektsgransking" v/Lisa Knutsen
Kveldstanker: Ragnhild Langvik
25.mai kl 19:00 Tema: Grillkveld Vaulali leirsted. Ta med sitteunderlag, grillmat
og noe til kaffen.
Kveldstanker: Johne Varland
31.aug kl 19:00 Tema: ”Sjømannskirken” Kåseri v/Oddvar M. Michaelsen
Kveldstankar:
28.sept kl 19:00 Tema: "Historisk tilbakeblikk til Lysefjorden". Samuel Nordland forteller. Kveldstankar: Tormod E. Nag
26.okt kl 19:00 Tema: "Madagaskar – smil, krise, misjon". Aud og Jon Vogt Engeland forteller og har kveldstanker.
30.nov kl 19:00 Tema:"På båttur i bedehuskjellaren" v/Egil Nylund og Jon Arne Helgøy
Kveldstankar:
2010  
25.jan kl 19:00

Tema: "Eg og bror min!" v/Odd Bjørn Næss  
Kveldstankar: Marit Nag

22.feb kl 19:00 Tema: "Stell av roser og fuchsia" v/Eirik Stople
Kveldstankar: Åse Stople
22.mars kl 19:00 Tema:"Data og sikkerhet / handling på nett" v/Ingolf Pedersen
Kveldstankar: Svein J. Risøy
26.april kl 19:00 Tema:Tankar / refleksjonar etter eit år i Nepal og Ugunda” v/ Rosemary E. Søyland
Kveldstankar:
7.juni kl 19:00 Dette blir en grillkveld som en avslutning på høsten / vinteren.
I Vaulali er varme griller klare til å legge på det vi har med oss.
Alle tar med seg det de ønsker å grille, pluss kaffemat og kaffe.
Joggesko er greit, i tilfelle noen aktiviteter.
Ellers har vi tenkt å ha en del allsang. Vi har trykt opp sanger.
30.aug kl 19:00

Tema: "Pasjonsspelet i Oberammergau"v/Geir Øy og Camilla Skappel Vidnes. Dei har og kveldstankar.

27.sept kl 19:00 Tema: "Forsvarsmekanismer" v/Harald Nesvåg
25.okt kl 19:00 Tema: "Livsglede" v/Brit Valheim
29.nov kl 19:00 Tema: ”Med båten som jobb” v/Jakob Langvik
2011  
31.jan kl 19:00 Tema: "Menneske me møtte". Svein Dahle fortel og viser bilete om menneske som han og Karin har møtt i Nepal. Menneske som har gitt dei både utfordringar og glede.
28.feb kl 19:00 Tema: ”Gjennom Israel på apostlanes hestar” v/Jon og Aud Engeland
28.mars kl 19:00 Tema:"Betraktninger om kommunen" v/Jon Ola Syrstad
Kveldstankar:
2.mai kl 19:00 Tema: Kåseri v/Thor Bjarne Bore
Kveldstankar
29.aug kl 19:00 Tema: ”En brannmanns hverdag og hvordan en blir brannmann” v/Per Håkon Halvorsen
26.sept kl 19:00 Astrid Vadla Ravnås forteller om Glasskjelleren
31.okt kl 19:00

Tema: ”Den store reisen” v/Svein Kåre Lauvsnes

28.nov kl 19:00 Tema: "Kva seier bibelen om englar?" v/Tor André Giskegjerde
2012  
30.jan kl 19:00 Tema: ”Då eg va liden i Bygdå” v/ Svein Dahle
27.feb kl 19:00

Tema: ”Kristenlivet og hverdagen” v/ Odd-Bjørn Næss

26.mars kl 19:00

Tema: ”Istanbul - alle vegar fører til Konstantinopel!” v/ Aud og Jon V. Engeland

30.april kl 19:00 Tema: ” Mottakers plikt til å svare arveavgift ved gave og arv”
v/ Ole Kristian Nag.
Foredraget vil gjennomgå regelverket knyttet til arveavgift, se på hvilke overdragelser som utløser arveavgift, samt hvilke muligheter regelverket gir for å spare arveavgift.
27.aug kl 19:00 Tema: ”Helsebegrensninger og livsdeltakelse. Glimt fra Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland” v/ Jan Petter Simonsen
24.sept kl 19:00

Tema:”Tiden – vår viktigste ressurs!” v/ Kjell Erfjord

29.okt kl 19:00

Tema: ”Afghanistan - mer enn krig” v/ Jane Kristine Bakken

26.nov kl 19:00 Tema: ”Arne Garborg - jærbu og fritenkjar??” v/ Aud og Jon Vogt Engeland.
Kveldstankar.
Gløgg, smultringer, julekaker og drøs
2013  
28.jan kl 19:00 "Menneske eg møtte" v/ Sven Faltin Foldøy
25.feb kl 19:00

"Krigens konsekvenser/mellommenneskelige forhold".
v/ Svein Magne Olsen

18.mars kl 19:00

"Aksjeselskapet Tou - et tilbakeblikk" v/ Egil Svensen

29.april kl 19:00 "Lindøy og forrige århundres største pedagogiske bløff" v/Kjell Gjerseth
26. aug. kl 19:00
”Et liv på flukt – et møte med asylsøkere i Strand mottak”
v/ Geir Øy
30. sept. kl 19:00 ”Dette har eg opplevd” v/ Magnhild Meltveit Kleppa
28. okt. kl 19:00 ”Politiet i endring - utfordringer og muligheter"
v/ politimester Hans Vik
25. nov. kl 19:00 ”Streiftog langs Ryfylkevegen fra Lysefjorden til Jøsenfjorden"
v/Njål Vadla (turistforeningen) 
2014  
17. jan. kl 19:00 "Strand 2050" v/ Jon Ola Syrstad
24. feb. kl 19:00

"Grunnlova og 17.mai - ein kavalkade"
v/ Aud og Jon Vogt Engeland.

31. mars kl 19:00

Kåseri om Island v/ Fridrik Hilmarsson Zimsen

28. april kl 19:00 En representant fra Nytt Liv Media forteller om deres virksomhet.
25.aug. kl 19:00 "Stålverkets historie - industristedet Jørpeland" v/Tom Steinsvåg
29.sept. kl 19:00 "Lysefjorden er lang, historien likeså - - -" v/Tora Liv Thorsen fra Forsand
27.okt. kl 19:00 "Livsstil og sjukdommer " v/Jon Nessa fra Hjelmeland
24.nov. kl 19:0 Martin Ivar Arnesen forteller fra Madagaskar
2015  
26.jan kl 19:00 "Verse-vake med Dikt me diggar" v/Aud og Jon Vogt Engeland
23.feb. kl 19:00 «Da folk fikk et nytt syn på rett og galt – skikk og uskikk» v/Svein Ivar Langhelle fra Ålgård
23.mars kl 19:00 "Havbruk og oppdrettsnæringens betydning" v/Morten Bergslien fra Blue Planet AS.
27.april kl 19:00 "Humoristisk skråblikk på kyrkje/bedehus" v/Knut Straumstøyl
31.aug kl 19:00 "I ein krig vert alt snudd på hovudet" v/Tora Liv Thorsen
28.sept kl 19:00 Kilimanjaro - fra drøm til virkelighet" v/Svein Dahle
26.okt kl 19:00 "I Eirik Raude sine fotspor til Grønland" v/Jostein Gard
30.nov kl 19:00 "Nepal  etter  jordskjelvetv/Svein Dahl
2016  
26.jan kl 19:00 "Eit fargesprakande møte med Det gamle testamentet. Dei store forteljingane slik målaren Chagall såg dei". v/ Aud og Jon Vogt Engeland
29.feb kl 19:00 "Jentene på Flatholmen" v/ Atle Skarsten
4.april kl 19:00 "Det gode liv i NRK" v/John Skien
2.mai kl 19:00 "45 år i rettsstatens tjeneste" v/sorenskriver Helge Bjørnestad
29.aug. kl 19:00 Audun Rake: "Preikestolen i vinden"
226.sept. kl 19:00

Irene Heng Lauvsnes: "Strand kommune – sett med ordførerens øyne"

31.okt. kl 19:00

Jeffrey Huseby: ”Misjon i dag”

28.nov. kl 19:00

Johanne Hetland: ”Ka e det med den jula?”

2017  
30.jan. kl 19:00 Heidi H. Wigestrand: "Mitt Ryfylke"
27.feb. kl 19:00

Øyvind Ellingsen: ”Ryfast”

27.mars. kl 19:00

Svein Arne Lindø: "Kirken - til glede og bekymring "
Personalrommet, Strand Videregående Skole

24.april. kl 19:00 Tau bedehus

Tor Marlow Barka: «Setesdal – Jørpeland, fottur med refleksjoner»
Underholdning: Tor Marlow saksofonen og Geir Arve piano!

28.aug kl 19:00 J & A. Engeland: "Pilgrimsferd i ikonland"
25.sept kl 19:00

Sjur Håland: " Varmt skråblikk på voksne, vindskeive Rogalendinger»

30.okt kl 19:00

Anita og Audun Grødem: ”Glimt frå kvardagslivet i ein misjonærfamilie.”

27.nov kl 19:00

Arne Sigve Nylund fra Statoil: «Statoil, oljens framtid, betydningen for samfunnet, miljøet»

2018  
29.jan kl 19:00 Svein Fiskeseth: "Turer på Hardangervidda og i Canada / Alaska"
26.feb kl 19:00

Gunnar Roalkvam: "Oppvekst i en kystby, forhold til båter og glede ved reiser på Ryfylkefjordene»

19.mars kl 19:00

Rut Helen Fiskå Stokkeland: "Historien om motstandsmannen og krigshelten Torvald Fiskå"

30.apr kl 19:00

Sjefsing. Statens Vegvesen Bjørn M Alsaker: "Transport i Ryfylke før og nå og i framtida"

27.aug kl 19:00

Ernst Baasland : "Det gode liv etter 60"  
Sted: Strand videregående skole, personalrommet.             

24.sept kl 19:00 Ludvig Bjerkreim: "Salmer fra Bjerkreim"
29.okt kl 19:00

Tora Liv Thorsen: ”Før fjernsynet kom og alt blei annerledes!”

26.nov kl 19:00 Fartein Valen-Sendstad: "Julesalmer & tradisjoner"
2019  
28.jan kl 19:00

Tor Andre Giskegjerde: "Der du er"            

25.feb kl 19:00 Svein Magne Olsen: "Oppvekst i Skudeneshavn"
25.mars kl 19:00

Jannicke Haugan: "Kreftomsorgen i Rogaland"

29.apr kl 19:00

Ole Dagfinn Østhus: "Jelsapresten"

26.aug kl 19:00 Svein Helgesen: ”Aktivt liv som senior – med lærekraft og værekraft"
30.sept kl 19:00 Otto Pallesen: "Lars Pallesens redningsdåd av cruiseskipet "Dresden" og sønnens frigjøring fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland "
28.okt kl 19:00 Kjell Helle-Olsen: ”Fjellvandringens historie”
25.nov kl 19:00 Fartein Valen-Sendstad: "Juletradisjoner"
2020  
   
   

Tau Bedehus
Copyright © 2006
| Hjem | Kontakt |